Blogia
ASAMBLEA DE PARADOS MOLLET

Tornar al Banc l'habitatge, és suficient.

A continuació us presentem una sentència que no parangó en l’Espanya Monàrquica i del Capital, una sentència que no fa més que donar la raó al sentit comú.

La Secció Segona de l’Audiència Nacional de Navarra ha dictat una sentència en què considera que tornar al banc un pis hipotecat és suficient per a saldar el deute contret, encara que l’immoble hagi perdut valor per la crisis.La sentència retreu des d’un punt de vista moral, l’actitud del Banco.Esta sentència respon a un recurs del banc contra una sentència d’un jutjat d’Estella, que va considerar que no hi havia lloc a continuar amb un procediment d’execució després que l’entitat financera embargar l’habitatge garantia de préstec i la hi s’adjudiqués en quedar deserta la subhasta que es va convocar.font (diari 20 minuts)

Corresponsals Roddy i Trosky.

Assemblea d’aturats Mollet / Associació Sociocultural Simón Bolívar ..

0 comentarios